The Adventurers

FEATURE FILM

Director Stephen Fung
DOP: Shane Hurlbut
Producer: Terence Chang
Production Company: Mannix Picture LTD, Hong Kong
Genre: Action, Adventure
Cast: Andy Lau
Shu Qi
Yo Ning Yang
Jing-Chu Zhang
Jean Reno
IMDb: The Adventurers

Making Of...

Propaganda Song...